Thursday 23 May 2013

Untuk anak-anakku khasnya, untuk saudara kenalan rapat dan Umat Islam .....


ااسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Kepada anak-anakku,

Setelah abah menjangkau usia Senja ini, terasa tidak banyak dapat abah bualkan dengan kau orang. Rasanya inilah masanya abah. melakukannya. Untuk tatapan ....


Ada perkara besar yang ingin abah sampaikan kepada kamu semua.  Oleh kerana kita semua duduk dalam masyarakat di negara kita sekarang... Malaysia. Terlalu sukar untuk abah sampaikan perkara besar kepada kamu.

Apakah perkara besar itu?

Semua umat di dunia ini, orang-orang agama samawi dan bukan agama samawi menunggu kedatangan seorang penyelamat.  Penyelamat dari ketidakadilan dan kerbejatan, kerosakan, kebobrokan...... 

Abah pernah tunjukkan kepada kamu kehebatan dua orang anak muda Islam Amerika mengimformkan kepada kita tentang kemunculan atau kedatangan DAJJAL yang ditunggu oleh pengikut-pengikut dan kamu boleh download dari youtube, search tajuk "The Arrivals Pt Malay sub".

Itu penyelamat tipuan (sebenarnya anti kepada Penyelamat sebenar.‘Penyelamat dunia’:
  • Kepada umat Islam Imam Al-Mahdi, 
  • kepada penganut Kristian utusan Isa (a.s)  
  • dan kepada kaum Yahudi.utusan Ilyas (a.s) 
  • dan kepada agama lain abah tak mahir.
Persoalan bagi umat Islam Sunnah tidak begitu arif tentang kezuhurannya (Imam Mahdi) terutama tanda-tanda kedatangannya.

Jadi abah khuatir jika dia zuhur (datang/tiba) kita yang jahil menolaknya mentah-mentah.............. Apa jadi kepada kita jika menolaknya.

Bersama ini abah bawakan sedikit rujukan As-Sunnah:Nabi (saw) telah bersabda: "Al-Mahdi adalah seorang daripada kami, Ahlul-Bayt." 


Rujukan Sunni: Sunan Ibn Majah, jilid 2, hadis no. 4085 

Rasulullah (saw) bersabda: "Al-Mahdi adalah salah seorang daripada anak-anak Fatimah." 

Rujukan Sunni: 
Sunan Ibn Majah, jilid 2, hadis no. 4086 
al-Nisa'i dan al-Bayhaqi, dan lain-lain seperti yang dipetik dalam al-Sawa'iq al-Muhriqah, oleh Ibn Hajar al-Haytami, bab 11, bahagian 1 , ms 249 

Nabi Muhammad (saw) bersabda: "Kami anak-anak Abd al-Mutalib adalah ketua penduduk Syurga: Diriku, Hamzah, Ali, Jafar , Hasan, Hussain dan Al-Mahdi." 

Rujukan Sunni: 
Sunan Ibn Majah, jilid 2, hadis no. 4087 
Al-Mustadrak, oleh al-Hakim, dengan autoriti Anas Ibn Malik 
Al-Daylami 
Al-Sawa'iq al-Muhriqah, oleh Ibn Hajar al-Haytami, bab 11, seksyen 1, ms 245 
Nabi Muhammad (saw) bersabda: "Mahdi akan muncul di dalam umatku. Dia akan muncul untuk sekurang-kurangnya 7 atau maksimum 9 tahun, dalam masa itu, umatku akan mengalami nikmat yang banyak seperti yang tidak dinikmati sebelumnya. Dikurniakan bekalan makanan yang banyak, di mana ia tidak perlu menyimpan apa-apa, dan kekayaan pada masa itu bertimbun-timbun, seolah-olah jika seorang lelaki bangun dan berkata: berikan kepadaku wahai Mahdi, maka Mahdi akan berkata: Di sini! Ambil! " 

Rujukan Sunni: Sunan Ibn Majah, jilid 2, hadis no. 5083 

Nabi Muhammad (saw) bersabda: "Sesungguhnya kami Ahlulbayt telah dipilih Allah (SWT) untuk kehidupan di akhirat berbanding kehidupan dunia ini; dan AhluBayt akan mengalami penderitaan yang besar dan mereka akan dihalau dan disisihkan selepas kematianku. Sehingga datang orang-orang dari Timur membawa bendera hitam bersama mereka, dan mereka akan meminta kebaikan, dan tidak akan diberikan kepada mereka, lalu mereka akan berperang dan mereka beroleh kemenangan, dan mereka akan ditawarkan apa yang mereka ingini, tetapi mereka akan menolak untuk menerimanya, sehingga seorang lelaki dari AhlulBaytku muncul untuk memenuhkan bumi ini dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman. Barangsiapa antara kamu sampai kepadanya perkara tersebut, maka hendaklah pergilah kepada mereka walaupun dengan merangkak di atas salji sekalipun. " 

Rujukan Sunni: 
Sunan Ibn Majah, jilid 2, hadis no. 4082 
Tarikh Al Tabari 
Al-Sawa'iq al-Muhriqah, oleh Ibnu Hajar, bab 11, seksyen 1, ms 250-251 
Dalam Sahih Muslim, di dalam Bab al-Fitan, terdapat beberapa hadis yang menarik mengenai apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Dua daripadanya disebutkan di bawah: 

Abu Nadra melaporkan: Kami berada bersama dengan Jabir Ibn Abdillah ... Jabir Ibn Abdillah berdiam diri seketika dan kemudian melaporkan bahawa Rasulullah (saw) telah bersabda: "Di sana akan terdapat seorang Khalifah daripada umatku di akhir zaman, yang bebas akan memberikan kekayaan kepada manusia tanpa perkiraan."Aku berkata kepada Abu Nadra dan Abu al-Ala: Adakah kamu maksudkan Umar bin Abd al-Aziz? Mereka berkata: TIDAK, dia adalah Imam Mahdi. 

Rujukan Sunni: 
Sahih Muslim, versi Bahasa Inggeris, v4, bab 1005, ms 1508, hadis no. 6961 
Sahih Muslim, versi Bahasa Arab, Kitab al-Fitan, v4, ms 2234, hadis 6 
Diriwayatkan juga bahawa Nabi (saw) bersabda: "Pada akhir zaman, umatku akan mengalami penderitaan dahsyat  yang tidak pernah berlaku sebelum ini, sehinggakan manusia tidak dapat mencari jalan keluar. Kemudian Allah akan memunculkan seseorang dari keturunanku, ia adalah Ahlul-Baytku, yang akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan ketidakadilan. Penduduk bumi dan penduduk langit mencintai dia. Langit akan menurunkan airnya di merata-rata dan bumi akan menawarkan semua yang ia boleh berikan dan akan menjadi hijau keseluruhannya. " 

Rujukan Sunni: 
Seperti yang dipetik dalam al-Sahih fi al-Hadith, oleh al-Hakim 
Al-Sawa'iq al-Muhriqah, oleh Ibn Hajar al-Haythami, bab 11, seksyen 1, ms 250 
Rasulullah (saw) bersabda: "Dunia tidak akan binasa sehingga seorang lelaki di kalangan orang Arab muncul, dengan nama yang sepadan dengan nama saya." 

Rujukan Sunni: Sahih Tirmidhi, vol. 9, ms 74 

Rasulullah (saw) bersabda: "Mahdi dari keluargaku akan membawa revolusi dan akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesaksamaan sepertimana sebelumnya ia telah dipenuhi dengan ketidakadilan dan ketidaksamaan." 

Rujukan Sunni: 
Musnad Ahmad bin Hanbal, vol. 1, ms 84 
Jami'us Sagheer, oleh al-Suyuti, ms 2160 
Al-Urful Wardi, oleh al-Suyuti, ms 2 
Kanzul Ummal, jilid 7, ms 186 
Akhbaar Aqd Al-Mahdi Al-Durar fi Al-Muntazir, jilid 12, Bab 1 
Al-Bayan fi Akhbar Sahib al-Zaman, By Ganji Shafi’i, Chapter 12 
Al-Fusool Al-Muhimmah, oleh Ibn Sabbagh Maliki, Bab 12 
Arjahul Matalib, by Ubaidallah Hindi hanafi, ms 380 
Muqaddimah, oleh Ibn Khaldoon, ms 266 
Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan bahawa Nabi (saw) berkata: "Allah akan membawa keluar dari penyembunyian Mahdi dari Keluarga dan keturunanku sebelum hari kiamat, walaupun hanya tinggal satu hari dalam kehidupan di dunia, dan dia akan menyebarkan keadilan dan kesaksamaan di bumi ini, serta menghapuskan kezaliman dan penindasan. " 

Rujukan Sunni: 
Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid 1, ms 99 
Satu versi hampir serupa juga telah diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, versi Bahasa Inggeris, bab 36, hadis no. 4270 
Diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib (a.s): 

Ibn Majah dalam Sunannya memetik Mohammad Ibn Hanafiyyah dan Imam Ali berkata bahawa Nabi (saw) bersabda: "Mahdi adalah dari kami ahlulBayt, tidak keraguan lagi bahawa Allah akan menguatkuasakan kemunculannya dalam satu malam (iaitu, kedatangannya adalah sangat tidak menentu) secara tiba-tiba. " 

Rujukan Sunni:
Sunan Ibn Majah, jilid 2, ms 269 
Al-Sawa'iq Al-Muhriqah, oleh Ibn Hajar Al-Haythami, bab 11, seksyen 1, ms 250
"Penyelamat Dijanjikan (Kitab Al-Mahdi)" 

_______________________________________ 

Buku 36, Nombor 4266: 

Riwayat Jabir ibn Samurah: 

Nabi (saw) berkata: "Agama akan terus dipertahankan sehingga terdapat dua belas khalifah ke atas kamu, dan seluruh masyarakat akan bersetuju dengan setiap seorang daripada mereka. "Saya kemudian mendengar dari Rasulullah (saw) beberapa kenyataan yang saya tidak boleh faham. Saya bertanya kepada bapa saya: Apa yang dia berkata: Beliau berkata: mereka semua adalah daripada Quraisy. 

__________________________________________ 

Buku 36, Nombor 4269: 

Riwayat Abdullah ibn Mas'ud: 

Nabi (saw) bersabda: "Jika hanya satu hari di dunia ini kekal. Allah akan memanjangkan hari itu (mengikut versi Za'idah), sehingga Dia membangkitkan di dalamnya seorang lelaki yang tergolong kepada aku atau keluargaku, yang nama bapanya adalah sama seperti nama bapaku, yang akan memenuhi bumi dengan kesaksamaan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan penindasan dan kezaliman (mengikut versi Fitr). " 

Versi Sufyan berkata: "Dunia tidak akan binasa sebelum Arab diperintah oleh seorang lelaki dari keluargaku yang namanya akan sama seperti aku." 

_________________________________________ 

Buku 36, Nombor 4270: 

Diriwayatkan oleh Ali ibn AbuTalib: 

Nabi (saw) bersabda: "Jika hanya satu hari masa (dunia) ini kekal, Allah akan membangkitkan seorang lelaki dari keluargaku yang akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan penindasan." 

__________________________________________ 

Buku 36, Nombor 4271: 

Riwayat Umm Salamah, Ummul Mukminin: 

Nabi (saw) bersabda: "Mahdi adalah daripada keluargaku, keturunan Fatimah." 

___________________________________________ 

Buku 36, Nombor 4272: 

Riwayat Abu Sa'id al-Khudri: 

Nabi (saw) bersabda: "Mahdi akan menjadi sahamku, dia akan mempunyai dahi yang luas dan hidung yang menonjol. Dia akan memenuhi bumi dengan kesaksamaan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan penindasan dan kezaliman, dan dia akan memerintah selama tujuh tahun. " 

___________________________________________ 

Buku 36, Nombor 4273: 

Riwayat Umm Salamah, Ummul Mukminin: 

Nabi (saw) bersabda: "Percanggahan pendapat akan berlaku ketika kematian tentang pengganti dan seorang lelaki Madinah akan bersegera ke Mekah. Sebahagian daripada penduduk Mekah akan mendatanginya, membawa dia keluar tanpa kerelaannya dan membai'ah kepadanya di antara Rukun dan Maqam. Satu pasukan tentera kemudiannya diutuskan menentangnya dari Shams (Syria), tetapi akan ditelan di padang pasir (baida’) di antara Mekah dan Madinah. Apabila manusia melihat peristiwa tersebut, orang-orang (Abdaal) dari Syria dan gerombolan dari Iraq akan datang kepadanya dan membai'ahnya di antara Rukun dan Maqam. Kemudian seorang lelaki Quraisy yang bapa saudaranya dari suku Kalb akan memulai peperangan, lalu dihantar satu pasukan tentera menentang mereka, beroleh kemenangan ke atas mereka, dan itu adalah ekspedisi Kalb. Kekecewaan akan menyelubungi mereka yang tidak menyaksikan harta rampasan Kalb. Maka dia akan membahagikan harta itu dan mentadbir manusia berlandaskan Sunnah Nabi mereka (saw) dan menebarkan Islam di seluruh pelusuk Bumi. Dia akan tetap kekal selama tujuh tahun, kemudian meninggal dunia, dan umat Islam akan bersembahyang ke atasnya. " 

__________________________________________ 

Buku 36, Nombor 4276: 

Diriwayatkan oleh Ali ibn AbuTalib: 

Abu Ishaq memberitahu bahawa Ali melihatnya anak Al Hasan dan berkata: "Anakku ini adalah sayyid (ketua) seperti yang dinamakannya oleh Nabi (saw), dan dari sulbinya akan keluar seorang lelaki yang akan dinamakan dengan nama Nabi (saw) dan menyerupai beliau dalam tingkah laku tetapi tidak dalam penampilan. Beliau kemudian menyebutkan kisah tentang muka bumi yang dipenuhi dengan keadilan. "           

Terdapat banyak riwayat dalam buku-buku yang ditulis oleh ulama Sunni yang membicarakan tentang Imam Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman berdasarkan riwayat yang kelihatan bertentangan ideologi di permukaan, dengan apa yang difahami oleh ulama mazhab Jafari . Oleh itu, kebanyakan ulama Jafari tidak mengambil kira riwayat-riwayat mereka, malah tidak pernah pun melihat kepada riwayat-riwayat mereka, seperti riwayat yang menyatakan bahawa Al-Mahdi mempunyai nama sepertiku dan nama bapanya seperti nama bapaku". 

Rasulullah (sawas) bersabda: "... Ia ada di sana bahawa dia lah yang memecahkan suhuf Musa, meja dan mimbar Sulaiman dan tongkat Musa di salah satu gua. Selain itu, tidak terdapat satu awan pun, yang datang dari timur, barat, selatan atau dari arah kiblat, yang jika ia melewati gua tersebut tanpa menurunkan keberkatan untuk Gunung atas apa dipunyainya. Tambahan pula, ia tidak lama lagi akan diambil alih oleh seorang lelaki dari keturunanku, dari keluargaku, namanya adalah seperti namaku, nama bapanya adalah seperti nama bapaku, dan dia di kalangan semua manusia akan menjadi orang yang paling banyak persamaan ketara denganku, samada dari sudut penampilan atau akhlak yang baik. [1]. 

Rasulullah (SAW) berkata: Namanya adalah seperti namaku dan nama bapanya seperti nama bapaku. Dia adalah dari keturunan anak perempuanku Fatimah, dan Allah akan mendedahkan kebenaran melalui mereka dan menyekat kepalsuan dengan pedang mereka. Orang akan bersungguh-sungguh mengikuti mereka untuk bersama dengan mereka dan berasa gerun dengan mereka. Beliau berkata: Rasul Allah (sawa) berhenti sejenak sambil menangis, baginda berkata: Wahai manusia, bergembiralah kerana janji Allah tidak akan dimungkiri dan penghakimanNya tidak akan ditolak, kerana Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Kemenangan Allah adalah sangat hampir. Ya Allah, ini adalah ibu bapaku. Oleh itu, jauhkan kekotoran dari mereka dan bersihkan mereka sebersih-bersihnya. Ya Allah, peliharalah mereka, berilah mereka makan, sokonglah mereka, tinggallah bersama mereka, selesakanlah mereka, janganlah Engkau hinakan mereka dan jadikanlah aku khalifahMu di kalangan mereka. Sesungguhnya Engkau mampu melakukan semua yang Engkau inginkan. [2] 

Walau bagaimanapun, bagi pengikut mazhab Ahlulbayt (a.s), Imam Al Mahdi dikenali sebagai Muhammad bin Al-Hassan Bin Ali ... (a.s). Nama bapanya (a.s) bukan (Abdullah) atau dari nama-nama nenek moyang Rasulullah (sawa), dari susur galur nabi yang panjang, sebagaimana sabda baginda, "Aku adalah anak kepada yang disembelih [iaitu] Abdullah [3] dan Ismail.[4] "Rasulullah (sawa} bersabda: Sekiranya hari kemunculan tiba, aku akan dipanggil dari dalam Arasy: "Wahai Muhammad, anda mempunyai Ibraham kholilullah (a.s ) sebagai bapa anda dan dia akan menjadi sebaik-baik bapa! kamu juga mempunyai Ali Bin Abi Talib (a.s) sebagai saudara kamu dan dia akan menjadi sebaik-baik saudara! [4]. 

Maka riwayat ini tidak terpakai kepada Imam Al Mahdi (a.s), tetapi ianya terpakai kepada Mahdi Pertama, kerana nama bapanya adalah salah satu nama daripada nenek moyang Rasulullah (sawa) dari kalangan nabi. Dalam kes seperti itu, kata-kata "Namanya ialah seperti namaku dan nama bapanya seperti bapaku" akan terpakai kepadanya. Selain itu, Mahdi Pertama (a.s) adalah yang pertama beriman dengan Imam Al-Mahdi (a.s) di masa kemunculannya, yang bermaksud bahawa dia akan lahir pada akhir zaman. Satu fakta yang bersesuaian dengan mazhab Sunni. Dalam mazhab mereka, menanti-nantikan Mahdi Pertama, iaitu Imam Mahdi yang akan lahir pada akhir zaman, yang akan mempunyai nama yang sama seperti Rasulullah (sawa), dan nama bapanya akan sama seperti salah seorang nenek moyang Rasulullah.Oleh itu, riwayat-riwayat ini tidak terpakai kepada Imam Al-Mahdi (a.s) tetapi terpakai kepada Mahdi Pertama dari keturunan Imam Al-Mahdi (a.s). 

Dalam konteks ini juga, disebabkan “pekikan dari langit”  Saihat dalam riwayat Sunni yang menyebutkan nama "Al-Yamani" dan mengumumkan beliau sebagai khalifah, kita harus bertanya diri kita tentang khalifah ini: khalifah siapakah dia ini? Ibn Hamaad meriwayatkan: Mahdi hanya boleh dari kalangan Quraisy dan kekhalifahan tidak boleh ditanggung melainkan oleh salah seorang dari kalangan mereka. Namun, dia mempunyai keturunan dan susur galur dari Yaman.[5] 

Juga diriwayatkan dengan autoriti Ibn Hamaad, juga dengan autoriti Arta'a: Mereka akan bermesyuarat dan mencari seseorang yang mereka hendak mengikrarkan bai'ah. Kemudian mereka akan mendengar suara yang bukan datang dari manusia mahupun dari jin, yang berkata: "berbai’ahlah kepada sipulan bin sipulan", dengan merujuk kepada namanya. Tidak akan dikatakan dia adalah daripada ini atau itu (keturunan), tetapi dia adalah khalifah Al Yamani.[6]

Oleh itu, Al-Yamani adalah khalifah Al-Mahdi (a.s), satu fakta yang juga bersesuaian dengan pernyataan Ahlulbayt (a.s). Oleh itu, di sinilah riwayat-riwayat yang dilaporkan oleh Sunni dan Syiah berkumpul.__________________________________________ 
[1] Sharh Al-Akhbar, oleh Hakim An-Nu'man Al-Mughrabi, vol. 3, ms. 386. 
[2] Al-Manaqeb, oleh Al-Muwaffaq Al-Khawarezmi, p. 62. 
[3]Abdullah adalah bapa Rasulullah (sawa) dan kepadanya tradisi Ismael (a.s) telah diperturunkan. 
[4] 'Uyoon Akhbar Reza (a.s), oleh Sheikh As-Sadooq, vol. 1, ms. 34. 
[5] Mu`jam Ahadith Al-Imam Al Mahdi (a.s), oleh Sheikh Ali Al-Qur'an Al-Aamili, jilid 1, ms. 299. 
[6] Ibid [Sumber yang sama] Ibn Al Munada meriwayatkan: " Sufyanis ada tiga, Mahdi ada tiga. Sufyani pertama akan muncul, dan jika dia bangkit namanya disebut-sebut sehingga menjadi popular, Mahdi pertama bangkit, dan kemudian Sufyani kedua, dan kemudian Mahdi kedua bangkit, dan maka Sufyani ketiga akan bangkit, dan kemudian Mahdi ketiga akan bangkit, dan begitulah Allah akan membuatkan segala-galanya menjadi lebih baik daripada telah musnah sebelumnya, dan dia akan menyelamatkan orang beriman, dan akan membuat Sunnah kembali hidup, dan memadamkan api-api bid’ah. " 

[Al Arf Al Wardi Li Al Sayooti, jilid 1, ms 149, hadith 250] 
___________________________________________

Diriwayat dari Hadab bin Khaled Al Azdi [yang] meriwayatkan daripada Hamad bin Salma [yang meriwayatkan] dari Sama’ bin Harb, telah berkata: "Saya telah mendengar Jaber bin Samra berkata: 'Aku mendengar Rasulullah (sawa) bersabda: "Islam akan kekal mulia sehingga 12 Kalifah," dan kemudian dia berkata perkataan yang aku tidak fahami, lantas aku berkata kepada ayahku: "Apa yang baginda katakana?" Baginda berkata: "Kesemua mereka adalah daripada Quraisy." 

[Sahih Muslim, jilid 3, ms 1453] 
___________________________________________

Diriwayatkan dari Muhammad bin Abeed [yang] meriwayatkan dari Abu Usama [yang meriwayatkan] dari Za'eda [yang meriwayatkan] dari Sama’ [yang meriwayatkan] dari Sa'eed bin Jabeer [yang meriwayatkan] dari Ibn Abbas, beliau biasa mendengar mereka berkata: "Terdapat 12 Kalifah untuk umat ini!" Beliau berkata: "Betapa bodohnya kamu? Selepas 12 adalah tiga, dari kami adalah Safah, Mansoor dan Imam Mahdi?" 

Abu Usama berkata: "Tafsiran [dari kami] bermakna anak Imam Mahdi, sehingga kemunculan Dajjal." 

[Uyoon AlAkhbar Ibn Qutayba p.302] 
___________________________________________

Pengarang kitab Umdat Al Qaree Sharh Sahih Bukhari, Badr Al Deen Al Ayni Al Hanafi berkata: "Ianya tidak mustahil bahawa akan ada 12 selepas Mahdi yang akan muncul di akhir zaman ..." sehingga dia berkata: "Dan kemudian selepas dia, anaknya akan memerintah, dan dengan itu akan terdapat 12 raja-raja, setiap seorang daripada mereka adalah Imam Mahdi." 
___________________________________________

Daripada Ka’ab Al Ahbar:”Di sana akan terdapat 12 Mahdi, yang kemudian “Ruh Allah” akan turun untuk membunuh Dajjal.” 

Tafsir Ibn Abi Hatem dari Ka'ab Al Ahbar, beliau berkata: "Mereka adalah 12, dan apabila mereka semua meninggal dunia, akan menggantikan mereka 12 yang serupa mereka, dan itu adalah janji dari Allah kepada umat ini." Lalu dia membaca: " Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa.” 

[Tafsir Ibn Abi Hatem, hadith no. 13730] 
[Ibn Abi Hatem AlRazi, jilid 8, ms 2628] 
___________________________________________

Ibnu Hajar di dalam kitab Fath Al Bari, dalam petikan yang panjang berkata: Abu bin Al Hussein Al Munadi: Pada bahagian di mana dia mengumpul mengenai Imam Mahdi, dalam mengertikan pengertian hadith "Akan terdapat 12 Khalifah ", adalah bermaksud ianya akan berlaku selepas Mahdi yang akan muncul di akhir zaman, kerana aku dapati dalam kitab Daniel, apabila Imam Mahdi mati, akan ada 5 lelaki yang memerintah dari anak cucu yang tertua, dan setelah itu 5 anak dari cucu yang muda, dan kemudian yang terakhir akan menyerahkan kepimpinan beliau kepada anak dari cucu yang tertua, dan kemudian anaknya akan memerintah, 12 raja-raja akan memerintah, setiap seorang daripada mereka adalah Imam Mahdi. 

[ Fath Al Bari Sharh Sahih Bukhari, jilid 20, Ms266, hadis 6682] 
___________________________________________

Telah berkata Ibn Al Munadi, dan di dalam riwayat Abi Saleh dari Ibnu Abbas. Nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, dan dia adalah seorang lelaki yang janggutnya dicelup dengan warna merah, umat ini akan bebas daripada semua kesengsaraan, dan keadilan, dia akan menghapuskan semua ketidakadilan, dan selepas dia akan ada 12 lelaki. 

Diriwayatkan dari Rashdeen dari Ibn Lahee'a dari Abi Qabeel dari Abdullah Ibni Umar, beliau berkata: "Selepas Imam Mahdi yang akan mengambil orang-orang Yaman ke bandar-bandar mereka, kemudian Mansoor, dan kemudian selepas dia Mahdi yang akan membuka kota Rom dengan tangannya." 

[Fitan Ibn Hamad, jilid 1, ms 395, hadith 1186] 
___________________________________________

Dalam Kitab Fitan Ibn Hamad AlMaroozi dan dia adalah guru kepada Bukhari, diriwayatkan daripada Al Hakam bin Nafe ' [yang meriwayatkan] dari Jarah dari Arta'a: "Sufyani akan membunuh semua orang-orang yang menderhaka kepadanya dan akan memotong mereka dengan gergaji, dan memasak mereka dalam periuk selama 6 bulan. Setelah itu, dia akan bertemu dengan pentadbir dua timur dan dua barat, dengan bilangan Khalifah selepas Rasul Allah (sawas) untuk umat. "(Dalam kes ini bilangan Khalifah adalah 12)